ELFT-NI myDAQ PÁLYÁZAT FIZIKATANÁROKNAK
2018-2019

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat az NI Hungary Kft támogatásával pályázatot hirdet az általános- és középfokú oktatásban résztvevő fizikatanárok részére.

A pályázati kiírás PDF formában letölthető innen.


A pályázat véget ért, a Zsűri értékelte a beküldött pályamunkákat.  A 30 regisztrált csapat közül 14 küldött be pályamunkát. A beküldött pályamunkák listája itt található.

A Zsűri elnöke Prof. Dr. Kroó Norbert akadémikus, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tiszteletbeli elnöke volt. A zsűribe négy további személyt az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, négy személyt pedig a National Instruments Hungary delegált.

A zsűri tagjai egymástól függetlenül pontozták a pályázatokat, majd a pontozások elkészülte után 2019. február 19-én egyeztettek,  és így alakították ki a Zsűri konszenzusos, egyhangú véleményét.

A Zsűri valamennyi pályázónak gratulál, akik pályamunkát küldtek be. Valamennyi pályázat mögött sok munka és értékes eredmények vannak. A zsűri döntései a következő három pontban foglalhatók össze.

1. A Zsűri döntése alapján a következő kilenc pályamunka beküldője kapja meg a myDAQ eszközt és a licenszet a LabVIEW szoftverhez (névsorban):

- dr. Borbély Venczel, Kerényi Kárpát és  Menyhárt Gellért,
- dr. Borbély Venczel, Farbaky Pál János és Tóth Máté Csaba,
- Fraller Csaba, Lutár Krisztián és Vörös Balázs,
- Katonáné Viski Szilvia, Boda Károly és Farkas József,
- Magyar Csabáné, Andai Roland és Bán András,
- Nagy Zsolt, Juhász Luca Zita és Dovicsin Máté Márk,
- dr. Piláth Károly, Koczka Vencel és Lipták Zoltán,
- Sebestyén Zoltán, Merkl Levente és Merkl Gergely,
- Somogyi Anikó, Balog Katalin Ida és Kovács Kornél

2. A pályázat kiírásától eltérően - megegyező pontszámok miatt - az idén kivételesen négy  - pénzjutalommal járó - díj nyertese is megállapításra került.

I. Díj:   Fraller Csaba, Lutár Krisztián és Vörös Balázs (Hévízi Bibó István Gimnázium és Kollégium, Hévíz)
II. Díj:
 dr. Piláth Károly, Koczka Vencel és Lipták Zoltán (ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, Budapest)
III Díj:  dr. Borbély Venczel
, Farbaky Pál János és Tóth Máté Csaba (Piarista Gimnázium és Kollégium, Vác)
III Díj:  Somogyi Anikó, Balog Katalin Ida és Kovács Kornél (Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged).

A díjazottaknak ez úton is gratulálunk.

Az ünnepélyes díjkiosztás az Országos Fizikatanári Ankéton lesz 2019. március 16-án, szombaton, 11:00-től Debrecenben, a Debreceni Egyetem Élettudományi Központjában. (Lásd itt). Erre az alkalomra valamennyi pályázót és minden érdeklődőt szeretettel hívunk.

A díjakat (I-tól III-ig) elnyert Kollégák egy-egy kb.10-12 perc hosszúságú előadást is tartanak, amelyben röviden bemutatják a pályázatukat, és kedvet csinálnak a díjkiosztón résztvevő többi tanár számára a myDAQ használatára. A kiírásnak megfelelően elvárjuk azt is, hogy ezek a kollégák egy-egy kb. 8 oldalas, Word-ben írott összefoglaló cikkben számoljanak be a nyertes pályázatáról a Fizikai Szemle olvasói számára.

Motiváció

Világszerte felismerték, hogy a fiatalok érdeklődése a műszaki-természettudományi tárgyak iránt csökken. Ugyanakkor a 21. század kihívásainak nem lehet a természettudományok és a műszaki tudományok eredményei és segítsége nélkül megfelelni. Egy ország fejlődésének, a nemzetközi piacon való megjelenésének és gazdasági sikereinek is záloga a hazai műszaki-természettudományos kultúra, a következő generáció jártassága és szakértelme ezeken a területeken. Ezt felismerve világszerte erőfeszítéseket tesznek arra, hogy ismét felébresszék a fiatalok érdeklődését a műszaki-természettudományos ismeretek iránt. Itt két irányba mutatnak a trendek. Egyrészt a semmiből – minden háztartásban megtalálható eszközökből, olcsó alapanyagokból – építeni kísérleteket, eszközöket. Olyanokat, amelyeket a diákok otthon is el tudnak készíteni, és így könnyen felkelthető a kísérletezési kedvük.

A másik irányzat pedig a mai fiatalok számára oly kedves digitális technikát hívja segítségül a kísérletek elvégzése során. A digitális technika a 21. században átszövi életünk egészét. A mai tudományos kutatólaborokban, műszaki fejlesztőintézetekben is többnyire monitoron nézik az eredményeket, legyen szó bármilyen laborról. A digitális technika bevezetése az iskolai kísérletezésbe éppen ezért a tanulók számára modernné, és ezáltal érdekesebbé is teszi azt a tárgyat, amelyben alkalmazzák. A műszaki- és természettudományok a valósággal foglalkoznak, nem pedig egy virtuális világgal, ez természetesen továbbra is világos kell, hogy maradjon a diákoknak! Ezért olyan módon kell használni a digitális eszközöket, amely megőrzi a valóságos mérési folyamatot, segíti annak végrehajtását, nem pedig helyettesíti azt. Nem szimulációkra és animációkra van szükség, hanem olyan eszközre, amely a valóságos mérés adatainak számítógépbe való bevitelében, a mért adatok feldolgozásában, kiértékelésében, ábrázolásában, értelmezésében segít.

Ezeket felismerve fejlesztette ki az NI Hungary Kft.közvetlenül oktatási célokra a „myDAQ” nevű termékét, és ezért támogatja annak széleskörű felhasználását.

A pályázat célja

Az NI Hungary Kft. myDAQ nevű eszköze felhasználhatóságának megismertetése minél szélesebb körben, lehetőségeinek kiaknázása, illetve oktatási alkalmazásainak elősegítése. Ennek érdekében általános- és középfokú oktatásban használható iskolai kísérletek kidolgozását várjuk el a pályázóktól a myDAQ eszköz, és a hozzá tartozó LabVIEW szoftver segítségével. A pályázat célja, hogy minél több iskolai kísérlet legyen úgy feldolgozva, hogy a kísérlet a myDAQ eszköz használatával is elvégezhető legyen az iskolában.

A pályázat témája

Általános- és középfokú oktatásban használható kísérletek kidolgozása a myDAQ eszköz, és a hozzá tartozó LabVIEW szoftver segítségével. A kísérletek témaköre teljesen nyitott, de szükséges, hogy a kísérletek a Nemzeti Alaptantervhez (NAT) kapcsolódjanak. Egyetlen pályamunka keretében több kísérlet leírása is szerepelhet – sőt, bátorítjuk a minél több kísérlet leírását egyetlen pályázat során.

A pályázók köre

A pályamunka formai követelményei

Az elkészült pályamunka egyetlen, legfeljebb 40 oldalnyi írásbeli dolgozat legyen, amelyet elektronikusan (PDF vagy Word formátumban) kell elküldeni mindkét következő e-mail címre: eotvostarsulat(kukac)gmail.com, valamint sukosd(kukac)reak.bme.hu, az alább megadott határidőig. A pályamunka tartalmazhat képleteket, táblázatokat, ábrákat, fotókat, Internetre feltöltött, saját készítésű videókra mutató linkeket. A pályamunkához csatolni kell a pályázó csoport által a megvalósításhoz készített virtuális eszköz (VI) programo(ka)t is. A pályamunka terjedjen ki a mérések leírására, elrendezésére, eszközigényére, a megvalósítás lépéseire, a megvalósításhoz szükséges időtartamra, tartalmazzon mintaméréseket, valamint forrásmunkák jegyzékét (irodalomjegyzék). A leírásnak olyannak kell lenni, hogy annak alapján bármely – a myDAQ és a LabVIEW használatában előképzettséggel nem rendelkező – tanár kolléga a kísérletet össze tudja állítani, és be tudja mutatni iskolai óra keretében, ha az iskola rendelkezik az eszközökkel.
Segítség a pályázat végrehajtása során

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat - az NI Hungary Kft támogatásával - vállalja, hogy minden pályázó fizikatanár iskolája számára kölcsönszerződés formájában biztosítja a myDAQ nevű unverzális mérőcsatoló eszközt, egy szenzorcsomag kölcsönadását, valamint az eszközök kiszolgálásához és a mérési adatok feldolgozásához szükséges LabVIEW nevű szoftvert. Az NI Hungary Kft. vállalja az eszköz és a szoftver ismertetését rövid, ingyenes tanfolyam keretében a pályázaton résztvevő fizikatanárok számára 2018. október folyamán.

A myDAQ használati útmutatója

       angol nyelven: PDF,
       nyers fordítása magyar nyelven:
PDF

Megjegyzés
: a magyar nyers fordítást és az angol anyagot együtt tanácsos használni

A LabVIEW szoftver használati útmutatója
        angol nyelven,
  PDF

További segítség

  • Vizi Tibor, a Debreceni Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola mérnöktanára készített egy jól felépített, közérthető bevezetőt a myDAQ használatáról "A világot meg is mérheted" címmel. Az ismertető letölthető innen.
  • B. Kiss Bálint (középiskolai tanuló) készített érthető és didaktikus videó-sorozatot kifejezetten tanárok és diákok számára, amely bemutatja mind a myDAQ használatát, mind pedig a LabVIEW telepítését és néhány egyszerűbb program írását. A videó-sorozat elérhető innen.
  MyDAQ
myDAQ univerzális mérőcsatoló eszköz számítógéphez

A pályázati határidők

Felhívás megjelenése: 2018. június 18. (hétfő)

Regisztráció és eszközigény leadásának határideje: 2018. szeptember  16. (vasárnap)  24:00 

Az eszközök kiadásának ideje: 2018. szeptember 24-től (hétfő) kezdődően
Az eszközök kiadásának feltétele az intézménytől az Eötvös Loránd Fizikai Társulathoz beérkezett, aláírt kölcsönszerződés és átadás-átvételi jegyzőkönyv. Az eszközök az Eötvös Loránd Fizikai Társulat székhelyén személyesen vehetők át (1092 Budapest, Ráday u. 18. fsz/3. Időpontegyeztetés:  Tel: +36-1-201-8682, email: eotvostarsulat(kukac)gmail.com).

Felkészítő oktatás (igény esetén):

Pályamunkák beküldési határideje: 2019. január 25. (péntek) 24:00-ig  

Bírálati határidő: 2019. február 25. (hétfő) 

Eszközök visszaadásának határideje: 2019. évi Fizikatanári Ankéton, (várhatóan 2019. március első felében)

Díjátadó: 2019. évi Fizikatanári Ankéton, (várhatóan 2019. március első felében)

A pályázat díjazása

I.   helyezett:  800.000 Ft, megoszlása: 400.000 Ft (tanár), 200.000 Ft (diák), 200.000 Ft (diák),  

II.  helyezett:  600.000 Ft, megoszlása: 300.000 Ft (tanár), 150.000 Ft (diák), 150.000 Ft (diák), 

III. helyezett:  400.000 Ft, megoszlása: 200.000 Ft (tanár), 100.000 Ft (diák), 100.000 Ft (diák).  

A 2018-19-es tanévben először az első 10 helyezett számára biztosított tárgyjutalmat a következőképpen osztják meg a szervezők: 5 tárgyjutalmat az öt legjobb először induló pályázó kapja, a fennmaradó 5 tárgyjutalmat pedig a már tapasztaltabb, legalább második éve induló pályázók kapják. A szervezők fenntartják a jogot, hogy egy 11. helyezettet is díjazzanak, aki a legjobb általános iskolásokkal induló pályázó lesz (amennyiben lesz ilyen induló). A tárgyjutalom a pályázó által haszonkölcsön keretében használt eszközök és szotfver, amelyeket az intézmény tartós kölcsön formájában használhat.

A díjátadón az első három helyezettnek egy-egy 15-20 perces előadás és kísérleti bemutató keretében be kell mutatnia munkáját. Elvárjuk továbbá, hogy az első három helyezett a pályamunkájáról egy legfeljebb 8 oldalas összefoglaló cikket (DOC) írjon a Fizikai Szemle számára.  

A pályázat feltételei

 Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a pályamunka leadása után hiánypótlásra nincs lehetőség!

Jelentkezés (regisztráció) a pályázatra

  A regisztráció határideje 2018. szeptember 16. (vasárnap)  24:00

A regisztráció befogadásának feltételei: 

A regisztrált pályázók listája  (a link a regisztráció lezárása után aktiválódik)

Az elkészült pályamunkák befogadásának feltételei

A pályamunkák elbírálása

Nyilvánosság

Felhívjuk valamennyi pályázó figyelmét, hogy a pályamunka benyújtásával a pályázó egyben hozzájárul ahhoz, hogy

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat a pályamunkák benyújtására, valamint az eredményhirdetésre meghatározott határidő változtatásának jogát fenntartja. Az esetlegesen módosuló határidők közzététele legkésőbb az eredeti határidő lejártát megelőző 30. napig ugyanolyan nyilvánosság mellett történik, mint maga a pályázat kitűzése.

Kapcsolattartó:

Eötvös Loránd Fizikai Társulat részéről:
Dr. Sükösd Csaba elnökségi tag: sukosd(kukac)reak.bme.hu
és Kovács Bernadett, ügyvezető: eotvostarsulat(kukac)gmail.com

NI Hungary Kft. részéről
Kuhl Andrea
 
andrea.kuhl(kukac)ni.com

Jó munkát kívánunk mindenkinek!