ELFT-NI myDAQ PÁLYÁZAT FIZIKATANÁROKNAK
2019-2020
Eredményhirdetés

DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG

Ahogy azt korábban már jeleztük, a 2019-20 évi ELFT-NI myDAQ pályázatok díjátadóját a tavaszi koronavírus járvány miatt el kellett halasztanunk. 

A díjátadót hagyományosan az Eötvös Loránd Fizikai Társulat valamelyik rendezvényén - többnyire az Országos Fizikatanári Ankéton - szoktuk megtartani annak érdekében, hogy a pályázók munkájáról - és magáról a pályázatról is - minél több fizikatanár kolléga értesüljön. Sajnos ebben az évben az Országos Fizikatanári Ankét nemcsak elhalasztásra, hanem törlése is került, ezért ott a myDAQ pályázat díjátadóját sem tudjuk megtartani.

Miután egyeztettünk az NI vezetőivel, az a döntés született, hogy az idei díjátadót az Eötvös Loránd Fizikai Társulat éves Küldöttgyűlésén fogjuk megtartani 2020. szeptember 12-én, szombaton.  A Küldöttgyűlés meghívója innen letölthető. A pontos időpont és helyszín a Meghívóban szerepel.

Különbség a korábbiakhoz képest, hogy a Küldöttgyűlés szoros napirendje miatt a a díjazottaknak NEM kell bemutató előadással készülni, mert ilyen előadásokra az idő rövidsége miatt sajnos nem kerülhet sor.  Ugyanakkor továbbra is várjuk a két kategória első három díjazottjától, valamint a különdíjastól a pályázatuk cikk formára átírt változatát, amelyet a Fizikai Szemlében fogunk megjelentetni. 

Azoknak a pályázóknak, akik nem szerepelnek a nyertesek között (a nyertesek listáját lásd lentebb a weblapon) ugyancsak 2020. szeptember 12-ig kell visszaadniuk a pályázatra kölcsönkapott eszközöket. A visszaadás lebonyolításával kapcsolatban kérem egyeztessenek az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Titkárságával (T/F: +36-1-201-8682). A nyertesek megtarthatják ugyan az eszközöket, de ezzel kapcsolatban is van még adminisztratív feladat, úgyhogy azt kérjük, hogy ők is vegyék fel a kapcsolatot az ELFT Titkárságával! 

Reméljük, hogy a koronavírus terjedése nem akadályozza meg a Küldöttgyűlés megtartását, és ezzel nem tolódik tovább a Díjátadó, és találkozhatunk szeptember 12-én az ELTE-n, a pályázat Díjátadóján!

 

FONTOS VÁLTOZÁSOK!

A Kormány március 11-én, szerda délután vészhelyzetet hirdetett az ország egész területére. Ennek kapcsán megtiltott minden,
100 főnél több résztvevővel lebonyolított rendezvényt. Mivel az Országos Fizikatanári Ankét résztvevőinek a száma jóval 100 fölött
lenne, ezért ezt a rendezvényt sem lehet megtartani. Arról, hogy a rendezvény véglegesen elmarad-e ebben az évben, vagy később
- esetleg ősszel - kerül megrendezésre, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat elnöksége fog dönteni.

Az ELFT-NI myDAQ pályázat két vonatkozásban kapcsolódik az Országos Fizikatanári Ankéthoz:

1) Az Ünnepélyes Díjátadót az Ankét egyik programjaként terveztük megtartani (annak érdekében, hogy a pályázat hírét és a myDAQ
oktatásban történő használatát minél több fizikatanár kolléga láthassa).

2) A pályázaton nem nyert pályázóknak a kölcsönbe kapott eszközöket az Országos Fizikatanári Ankétig - esetleg ott magán az
Ankéton - kellett (volna) visszaadni.

Az Ankét elmaradása miatt a fenti két kérdésben a következő döntés született.

1) Az Ünnepélyes Díjátadó időpontjáról később születik döntés, attól függően, hogy az ELFT elnöksége hogyan dönt majd az Ankét
megtartásáról. A Díjátadót mindenképpen megtartjuk még ebben a naptári évben; még akkor is, ha az ELFT elnöksége úgy döntene,
hogy az idén nem lesz Országos Fizikatanári Ankét. 

2) Annak érdekében, hogy se a résztvevőket, se az ELFT Titkárságának dolgozóit ne tegyük ki újabb, személyes kontaktusból fakadó
fertőződési lehetőségnek, a visszaadási határidőt módosítjuk: az új határidő a vészhelyzet megszüntetése után két hét.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat az NI Hungary Kft támogatásával pályázatot hirdetett az általános- és középfokú oktatásban résztvevő fizikatanárok részére.

A pályázati kiírás PDF formában letölthető innen.


A pályázat véget ért, a Zsűri értékelte a beküldött pályamunkákat.  A 43 regisztrált csapat közül 20 küldött be pályamunkát. A beküldött pályamunkák listája itt található.

A Zsűri elnöke Prof. Dr. Kroó Norbert akadémikus, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tiszteletbeli elnöke volt. A zsűribe négy további személyt az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, négy személyt pedig a National Instruments Hungary delegált.

A zsűri tagjai egymástól függetlenül pontozták a pályázatokat, majd a pontozások elkészülte után 2020. február 25-én egyeztettek, és így alakították ki a Zsűri konszenzusos, egyhangú véleményét.

Az egyes pályamunkákra adott szöveges véleményt  - a pályázó kérésére - a pályázónak elküldjük.

A Zsűri valamennyi pályázónak gratulál, akik pályamunkát küldtek be. Valamennyi pályázat mögött sok munka és értékes eredmények vannak. A zsűri döntései a következő pontokban foglalhatók össze.

1. A Zsűri döntése alapján a következő tíz pályamunka kapja meg a myDAQ eszközt és a licenszet a LabVIEW szoftverhez (a kategórián belül névsorban):

Tapasztaltak Újak 
  • dr. Borbély Venczel, Farbaky Pál János és Tóth Máté Csaba
  • Gyermán György, Nagy Gergely Máté
  • Pallag István, Gergely Csongor, Halmos Balázs
  • dr. Piláth Károly, Lichter Bertalan Ede, Lipcsey Márton Pál
  • dr.Szabóné Szalkai Enikő,  Hajnal Bence, Jackán Adrián
  • Elek Péter, Csépányi István, Fitos Bence
  • Kékesi Attila,  Fábián Erik, Rajkai Tamás
  • Kosztyó Péter, Szauer Marcell
  • Regele György, Wittmann Benedek, Wiener Márton
  • Szabó Dávid

2. A pályázat kiírásának megfelelően a "Tapasztaltak" kategóriában a következő három pályázó nyer pénzjutalmat:

I.   Díj:  dr. Piláth Károly, Lichter Bertalan Ede, Lipcsey Magyar Márton Pál (ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, Budapest)
II.  Díj:  Pallag István, Gergely Csongor, Halmos Balázs (II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Budapest)
III  Díj:  dr. Borbély Venczel, Farbaky Pál János és Tóth Máté Csaba (Piarista Gimnázium és Kollégium, Vác)

3. A pályázat kiírásának megfelelően az "Újak" kategóriában a következő három pályázó nyer pénzjutalmat:

I.   Díj:  Regele György, Wittmann Benedek, Wiener Márton (ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, Budapest)
II.  Díj:  Kékesi Attila, Fábián Erik, Rajkai Tamás (ELTE, Budapest)
III  Díj:  Kosztyó Péter, Szauer Marcell (ELTE, Budapest)

4. A zsűri különdíjjal - egy myRIO eszközzel - ismeri el a Bertesina Zeno, Bodoky Lukács Márk, Hajdú Csanád (BME, Budapest) egyetemista csapat nagyon színvonalas munkáját, amely azért nem került be a fenti díjazottak közé, mivel a középiskolás szintnél jóval magasabb tudást és előképzettséget igényel, és ezért a pályázati kiírás céljának nem felel meg. (A pályázat célja, hogy minél több mérési kísérlet legyen úgy feldolgozva, hogy a kísérlet a myDAQ eszköz használatával is elvégezhető legyen az iskolákban).   

A díjazottaknak ez úton is gratulálunk.

Az ünnepélyes díjkiosztás az Országos Fizikatanári Ankéton lesz 2020. március 22n,vasárnap, 10:40-től Vácott. Erre az alkalomra valamennyi pályázót és minden érdeklődőt szeretettel hívunk. Az Ankét részletes programját lásd itt, a helyszín a Váci Piarista Gimnázium és Kollégium (2600 Vác, Konstantin tér 6.). A Gimnázium honlapját lásd itt

A díjakat (I-tól III-ig) elnyert 3+3 pályázói csoport egy-egy kb.10-12 perc hosszúságú előadást is tart, amelyben röviden bemutatják a pályázatukat, és kedvet csinálnak a díjkiosztón résztvevő többi tanár számára a myDAQ használatára. A kiírásnak megfelelően elvárjuk azt is, hogy ezek a pályázók egy-egy kb. 8 oldalas, Word-ben írott összefoglaló cikkben számoljanak be a nyertes pályázatukról a Fizikai Szemle olvasói számára.

Az Országos Fizikatanári Ankéton a díjkiosztóra szeretettel várjuk nemcsak a díjakat nyert pályázókat, hanem mindenkit, akit érdekelnek a nyertes pályázatok. Találkozzunk március 22-én!