ELFT-NI myDAQ PÁLYÁZAT FIZIKATANÁROKNAK
2019-2020

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat az NI Hungary Kft támogatásával pályázatot hirdet az általános- és középfokú oktatásban résztvevő fizikatanárok részére.

A pályázati kiírás PDF formában letölthető innen.


Motiváció

Világszerte felismerték, hogy a fiatalok érdeklődése a műszaki-természettudományi tárgyak iránt csökken. Ugyanakkor a 21. század kihívásainak nem lehet a természettudományok és a műszaki tudományok eredményei és segítsége nélkül megfelelni. Egy ország fejlődésének, a nemzetközi piacon való megjelenésének és gazdasági sikereinek is záloga a hazai műszaki-természettudományos kultúra, a következő generáció jártassága és szakértelme ezeken a területeken. Ezt felismerve világszerte erőfeszítéseket tesznek arra, hogy ismét felébresszék a fiatalok érdeklődését a műszaki-természettudományos ismeretek iránt. Itt két irányba mutatnak a trendek. Egyrészt a semmiből – minden háztartásban megtalálható eszközökből, olcsó alapanyagokból – építeni kísérleteket, eszközöket. Olyanokat, amelyeket a diákok otthon is el tudnak készíteni, és így könnyen felkelthető a kísérletezési kedvük.

A másik irányzat pedig a mai fiatalok számára oly kedves digitális technikát hívja segítségül a kísérletek elvégzése során. A digitális technika a 21. században átszövi életünk egészét. A mai tudományos kutatólaborokban, műszaki fejlesztőintézetekben is többnyire monitoron nézik az eredményeket, legyen szó bármilyen laborról. A digitális technika bevezetése az iskolai kísérletezésbe éppen ezért a tanulók számára modernné, és ezáltal érdekesebbé is teszi azt a tárgyat, amelyben alkalmazzák. A műszaki- és természettudományok a valósággal foglalkoznak, nem pedig egy virtuális világgal, ez természetesen továbbra is világos kell, hogy maradjon a diákoknak! Ezért olyan módon kell használni a digitális eszközöket, amely megőrzi a valóságos mérési folyamatot, segíti annak végrehajtását, nem pedig helyettesíti azt. Nem szimulációkra és animációkra van szükség, hanem olyan eszközre, amely a valóságos mérés adatainak számítógépbe való bevitelében, a mért adatok feldolgozásában, kiértékelésében, ábrázolásában, értelmezésében segít.

Ezeket felismerve fejlesztette ki az NI Hungary Kft.közvetlenül oktatási célokra a „myDAQ” nevű termékét, és ezért támogatja annak széleskörű felhasználását.

A pályázat célja

Az NI Hungary Kft. myDAQ nevű eszköze felhasználhatóságának megismertetése minél szélesebb körben, lehetőségeinek kiaknázása, illetve oktatási alkalmazásainak elősegítése. Ennek érdekében általános- és középfokú oktatásban használható iskolai kísérletek kidolgozását várjuk el a pályázóktól a myDAQ eszköz, és a hozzá tartozó LabVIEW szoftver segítségével. A pályázat célja, hogy minél több iskolai kísérlet legyen úgy feldolgozva, hogy a kísérlet a myDAQ eszköz használatával is elvégezhető legyen az iskolában.

A pályázat témája

Általános- és középfokú oktatásban használható kísérletek kidolgozása a myDAQ eszköz, és a hozzá tartozó LabVIEW szoftver segítségével. A kísérletek témaköre teljesen nyitott, de szükséges, hogy a kísérletek a Nemzeti Alaptantervhez (NAT) kapcsolódjanak. Egyetlen pályamunka keretében több kísérlet leírása is szerepelhet – sőt, bátorítjuk a minél több kísérlet leírását egyetlen pályázat során.

A pályázók köre

A pályamunka formai követelményei

Az elkészült pályamunka egyetlen, legfeljebb 40 oldalnyi írásbeli dolgozat legyen, amelyet elektronikusan (PDF vagy Word formátumban) kell elküldeni mindkét következő e-mail címre: eotvostarsulat(kukac)gmail.com, valamint sukosd(kukac)reak.bme.hu, az alább megadott határidőig. A pályamunka tartalmazhat képleteket, táblázatokat, ábrákat, fotókat, Internetre feltöltött, saját készítésű videókra mutató linkeket. A pályamunkához csatolni kell a pályázó csoport által a megvalósításhoz készített virtuális eszköz (VI) programo(ka)t is. A pályamunka terjedjen ki a mérések leírására, elrendezésére, eszközigényére, a megvalósítás lépéseire, a megvalósításhoz szükséges időtartamra, tartalmazzon mintaméréseket, valamint forrásmunkák jegyzékét (irodalomjegyzék). A leírásnak olyannak kell lenni, hogy annak alapján bármely – a myDAQ és a LabVIEW használatában előképzettséggel nem rendelkező – tanár kolléga a kísérletet össze tudja állítani, és be tudja mutatni iskolai óra keretében, ha az iskola rendelkezik az eszközökkel.
Segítség a pályázat végrehajtása során

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat - az NI Hungary Kft támogatásával - vállalja, hogy minden pályázó fizikatanár iskolája számára kölcsönszerződés formájában biztosítja a myDAQ nevű unverzális mérőcsatoló eszközt, egy szenzorcsomag kölcsönadását, valamint az eszközök kiszolgálásához és a mérési adatok feldolgozásához szükséges LabVIEW nevű szoftvert. Megfelelő létszámú igénylő esetén az NI Hungary Kft. vállalja a myDAQ eszköz és a hozzá tartozó LabVIEW szoftver oktatásának megszervezését  a pályázatra jelentkezett  fizikatanárok számára Budapesten. Regisztrációnál kérjük jelezni, hogy igényelnek-e oktatást.

A myDAQ használati útmutatója

       angol nyelven: PDF,
       nyers fordítása magyar nyelven:
PDF

Megjegyzés
: a magyar nyers fordítást és az angol anyagot együtt tanácsos használni

A LabVIEW szoftver használati útmutatója
        angol nyelven,
  PDF

További segítség

  • Vizi Tibor, a Debreceni Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola mérnöktanára készített egy jól felépített, közérthető bevezetőt a myDAQ használatáról "A világot meg is mérheted" címmel. Az ismertető letölthető innen.
  • B. Kiss Bálint (még középiskolai tanuló korában) készített érthető és didaktikus videó-sorozatot kifejezetten tanárok és diákok számára, amely bemutatja mind a myDAQ használatát, mind pedig a LabVIEW telepítését és néhány egyszerűbb program írását. A videó-sorozat elérhető innen.
  MyDAQ
myDAQ univerzális mérőcsatoló eszköz számítógéphez

A pályázati határidők

Felhívás megjelenése: 2019. augusztus 16. (péntek)

Regisztráció és eszközigény leadásának határideje: 2019. szeptember  15. (vasárnap)  24:00 

Az eszközök kiadásának ideje: 2019. szeptember 16-tól (hétfő) kezdődően
Az eszközök kiadásának feltétele az intézménytől az Eötvös Loránd Fizikai Társulathoz beérkezett, aláírt kölcsönszerződés és átadás-átvételi jegyzőkönyv. Az eszközök az Eötvös Loránd Fizikai Társulat székhelyén személyesen vehetők át (1092 Budapest, Ráday u. 18. fsz/3. Időpontegyeztetés:  Tel: +36-1-201-8682, email: eotvostarsulat(kukac)gmail.com).

Felkészítő oktatás (igény esetén):

Pályamunkák beküldési határideje: 2020. január 17. (péntek) 24:00-ig  

Bírálati határidő: 2020. február 17. (hétfő) 

Eszközök visszaadásának határideje: 2020. évi Fizikatanári Ankéton, (várhatóan 2020. március első felében)

Díjátadó: 2020. évi Fizikatanári Ankéton, (várhatóan 2020. március első felében)

A pályázat díjazása

Tárgyjutalmak

A 2019-20-as tanévben az első 10 helyezett számára biztosított tárgyjutalmat a következőképpen osztják meg a szervezők: 5 tárgyjutalmat az öt legjobb először induló ("Új pályázók" kategória) pályázó kapja, a fennmaradó 5 tárgyjutalmat pedig a már tapasztaltabb, legalább második éve induló pályázók ("Tapasztalt pályázók" kategória)  kapják.

A tárgyjutalom a pályázó által az ELFT és a pályázó haszonkölcsöne keretében használt NI myDAQ eszköz és az NI LabVIEW szotfver, amelyeket az intézmény tartós kölcsön formájában használhat a pályázat időtartama alatt.

A szervezők fenntartják a jogot, hogy egy 11. helyezettet is díjazzanak, aki a legjobb általános iskolásokkal induló pályázó lesz (amennyiben lesz ilyen induló).

Pénzjutalmak

A pályázat további díjazása a legalább második éve induló, "Tapasztalt pályázók" kategóriában:

I. helyezett:   800.000 Ft, megoszlása: 400.000 Ft (tanár), 200.000 Ft (diák), 200.000 Ft (diák)  

II. helyezett:  600.000 Ft, megoszlása: 300.000 Ft (tanár), 150.000 Ft (diák), 150.000 Ft (diák) 

III. helyezett: 400.000 Ft, megoszlása: 200.000 Ft (tanár), 100.000 Ft (diák), 100.000 Ft (diák).  

A 2019-2020-as ELFT NI myDAQ pályázat során először az első három, először induló pályázó körében a tárgyjutalmon túl pénzjutalmat is kiosztunk:

Pályázati pénzjutalmak az "Új pályázók" kategóriában:

I. helyezett:   400.000 Ft, megoszlása: 200.000 Ft (tanár), 100.000 Ft (diák), 100.000 Ft (diák)  

II. helyezett:  300.000 Ft, megoszlása: 150.000 Ft (tanár),   75.000 Ft (diák),   75.000 Ft (diák) 

III. helyezett: 200.000 Ft, megoszlása: 100.000 Ft (tanár),   50.000 Ft (diák),   50.000 Ft (diák).  

Ünnepélyes díjátadó és a díjazottak

A pályázó továbbá beleegyezik, hogy róla hang- és képfelvétel, valamint - az alábbi linken található kisfilmek folytatásaként - kisfilm is készüljön, amennyiben pályamunkája alapján a zsűri kisfilm forgatás mellett dönt: https://tinyurl.hu/vvHG/

A pályázat feltételei

 Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a pályamunka leadása után hiánypótlásra nincs lehetőség!

Jelentkezés (regisztráció) a pályázatra

  A regisztráció határideje 2019. szeptember 15. (vasárnap)  24:00

A regisztráció befogadásának feltételei: 

A regisztrált pályázók listája  (a link a regisztráció lezárása után aktiválódik)

Az elkészült pályamunkák befogadásának feltételei

A pályamunkák elbírálása

Nyilvánosság

Felhívjuk valamennyi pályázó figyelmét, hogy a pályamunka benyújtásával a pályázó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy

FONTOS! Felhívjuk a pályázó fizikatanárok figyelmét arra, hogy a csapataikban lévő diákok szüleitől a pályázaton való részvételhez és a fenti feltételekhez történő hozzájárulás beszerzése az ő felelősségük!

Egyebek

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat a pályamunkák benyújtására, valamint az eredményhirdetésre meghatározott határidő változtatásának jogát fenntartja. Az esetlegesen módosuló határidők közzététele legkésőbb az eredeti határidő lejártát megelőző 30. napig ugyanolyan nyilvánosság mellett történik, mint maga a pályázat kitűzése.

Kapcsolattartó:

Eötvös Loránd Fizikai Társulat részéről:
Dr. Sükösd Csaba elnökségi tag: sukosd(kukac)reak.bme.hu
és Kovács Bernadett, ügyvezető: eotvostarsulat(kukac)gmail.com

NI Hungary Kft. részéről
Kuhl Andrea
 
andrea.kuhl(kukac)ni.com

Jó munkát kívánunk mindenkinek!